Comença el segon trimestre

“Teiki-tekina kanjō-tekina esplaiLaGraPadora han’nō o gakushū suru koto esplai La Grapadoraga dekimasu. Dōjini, soreha Atintinseijuku to chisei Tintinano saindesu. Yōjide wa, tsūjōKoddak, watashitachi no kanjō- Haddock. tekina ōtō o chōsetsu hyōgen suru Òperaka, tanjun ni bakuhatsu s2Dupond hinai. Shakai-teki ni Pondundukeire rare, soshite `seijitsu’ Castafioreno kono taipu wa, tornaacompanyadakodomo ya wakai Tornasolacasajosei no kanjō-tekina ōtō de maquinadeltempsyurusa rete irupetescrispetes. Soshite, PERILLanata wa toshiwotoru PLANSSECRETSni tsurete, shakai-teki ni kanjō-tekina kisei ga hitsuyōna baai ni, seijuku-do ni tōtatsu suru tame ni tēpa ōtō de kono sokuji-sei no kyoyō-ritsu. Gakushū de, watashitachi wa 2 sōhansuru-ryoku no baransu o toru yō ni natta. dissabte ogener17Ippō de, kanjō-tekina han’nō, so16tarda shite kōdō no ittei no rūru o sonchō suru ta ni, hitsuyō-sei no ikimonogaku-tekina hitsuyō-sei. Teian sa reta imatgesdaitai wa kanjō ga jōkyō ni hito no ōt mantenimvigilancia ō no kekka to shite sonzai shite iru kotodearu”

CNARC  LED   ATCES   AL